Oprava / Výmena výfuku


Funkčný a tesný výfuk je dôležitou súčasťou spaľovacieho systému každého automobilu. Výfuk, alebo výfukový systém je zariadenie určené na odvádzanie spalín zo spaľovacieho motora. Netesný, deravý, alebo inak nefunkčný výfuk, negatívne ovplyvňuje chod spaľovacieho motora. V moderných automobiloch sú vo výfukovom systéme umiestnené aj rôzne sondy, ktoré pre svoju správnu funkčnosť vyžadujú správne namontovaný výfuk, bez akejkoľvek diery, alebo netesnosti.

Čo zahŕňa služba výmeny / opravy výfuku

  • vizuálna obhliadka výfukového systému, prípadná skúšobná jazda

  • zhodnotenie stavu + navrhnutie riešenia

  • konzultácia a výber nových dielov

  • montáž

  • odskúšanie po montáži

30,00 € celý systém

AKO SA PREJAVUJE DERAVÝ VÝFUK

Dieru vo výfuku spoznáte pomerne ľahko. Najlepšie sa o stave Vášho výfuku a celého výfukového systému môžete presvedčiť opticky. Diera vo výfuku sa zákonite musí prejaviť aj akusticky. Budete počuť, že auto je hlučnejšie a hluk pôjde "niekde od spodu". Chybné uchytenie výfuku sa môže prejaviť aj kovovým klepaním, či už pri prejazde nerovností, alebo aj v kľude pri štarte motora. Deravý výfuk môže hliadka polície označiť za zlý technický stav vozidla a uložiť Vám aj pokutu. V neposlednom rade sa netesný, alebo deravý výfuk môže podpísať na zníženom výkone Vášho automobilu.