Výmena komplet brzdy iba 25 €


Kontrola bŕzd a ich následná výmena v prípade zlého stavu, je v skutočnosti jednoduchý, pre šikovného mechanika nenáročný a dnes už aj lacný úkon v autoservise. No napriek tomu sa brzdám a ich kontrole venuje málo pozornosti.

Čo zahŕňa služba výmeny bŕzd

  • vizuálna obhliadka bŕzd, prípadná skúšobná jazda

  • zhodnotenie stavu + navrhnutie riešenia

  • konzultácia a výber nových dielov

  • montáž

  • odskúšanie po montáži

25,00 € / náprava

AKO ČASTO KONTROLOVAŤ BRZDY

Brzdy stačí kontrolovať aspoň 1x za rok. Samozrejme ideálne je kontrolovať brzdy 2x ročne, a to rovno pri prezúvaní kolies, kedy máme k brzdám dobrý prístup a vieme ich dôkladne skontrolovať. Nezabúdajte, že kontrola bŕzd to nie je o hrúbke brzdových platničiek. Brzdy na automobile sú komplexnejší systém a preto treba takisto skontrolovať aj stav strmeňov, brzdového valca, ako aj množstvo brzdovej kvapaliny a v najlepšom prípade aj teplotu varu brzdovej kvapaliny.

KOĽKO VYDRŽIA BRZDOVÉ PLATNIČKY ?

Životnosť brzdových platničiek je samozrejme priamo závislá od ich kvality a štýlu jazdy samotného šoféra. Nedá sa pre to určiť priamo hranica, kedy už sú brzdové platničky opotrebované. Dlhodobé štatistiky z autoservisov však ukazujú, že životnosť sa
v priemere pohybuje v intervale 50 000 - 75 000 km.