Výmena rozvodov v motore


Výmena rozvodov v motore je odborne aj časovo náročný úkon, ktorý je ale veľmi dôležitý. Netreba preto výmenu podceňovať a treba ju vykonať precízne. Poškodenie rozvodového remeňa v dôsledku únavy materiálu bude mať za následok vždy drahšiu opravu ako je výmena rozvodov samotná.

Čo zahŕňa služba výmeny rozvodov

  • demontáž starých rozvodov

  • konzultácia a výber nových komponentov

  • montáž rozvodov

  • odskúšanie po montáži

100 €

AKO ČASTO MENIŤ ROZVODY

Odpoveď záleží podľa toho aký rozvodový systém máme v aute. Najbežnejší je systém s rozvodovým remeňom. Pri remeňovom rozvode je interval výmeny rozvodov približne 80 000 - 160 000 km, podľa typu auta. O niečo trvácnejší je reťazový rozvodový systém. Niektorí užívatelia si môžu nesprávne myslieť, že reťazové rozvody sa nemenia. To nie je pravda. Aj reťaz sa môže namáhaním opotrebovať a roztiahnuť, čo môže spôsobiť preskočenie rozvodov. 

Čo môže spôsobiť roztrhnutie rozvodového remeňa ?

Príčin, prečo sa roztrhne rozvodový remeň môže viacero. Od klasickej únavy materiálu, ktorú môže urýchliť vytekajúca nafta, alebo olej. Ďalej môže rozvodový remeň poškodiť nejaká iná súčasť motora - napríklad drážkový remeň alternátora.

Kontrolu a výmenu rozvodov netreba podceňovať, keďže pri roztrhnutí remeňa, alebo reťaze sa stretnú sa piesty s ventilmi a poškodenie bude vždy drahšie ako výmena rozvodov. Môžu sa len ohnúť ventily, alebo sa zlomí vačkový hriadeľ, prípadne všetky ventily.